Gallery

Wanna see more?
-> https://www.instagram.com/d.ruz.art/ <-

About me

czech
Umělkyně Denisa Růžičková pochází z Františkových Lázní a momentálně bydlí v německém Bayreuthu. Před krátkým časem si vytvořila vlastní styl pro své akrylové malby, které jsou spontánní, plné emocí a typické nízkou barevností a vysokým světelným kontrastem. Inspirací jsou pro malířku vlastní životní situace a prožívané emoce.
Denisa po absolvování Gymnázia vystudovala VOŠ obor zubní technik v Praze, kde se stále věnovala umění. U různých akademických malířů se učila především figurální kresbu. V roce 2012 se pak z důvodu pracovní příležitosti přestěhovala do Bayreuthu, kde nyní v centru města vystavuje některá ze svých děl.

Činnosti:
- 2010 účast na výstavě výtvarných umělců pro záchranu kostelu sv. Wolfganga u Františkových Lázní
- 2010 společná výstava s fotografy uměleckého ateliéru Tehoo v Guinness Irish Pub Cheb
- 2013 účast na uměleckém sympoziu "Pappenstil" ve městě Bad Alexandersbad
- 2014 malba kulisy pro loutkové divadlo "Operla" v Bayreuthu
- 2016 kresba obrazu "Ruce" do fyzioterapeutické praxe "LeMani"
- 2017 zhotovení maleb pro obal nového CD chebské kapely Ereley
- 2017 účast na 9. vánoční výstavě členů uměleckého spolku Bayreuth
- 2018 Otevření výstavy "Wach-Se(i)n" v RW44 v Bayreuthu
- 2018 účast na 10. vánoční výstavě členů uměleckého spolku Bayreuth
- od 08/2017 dlouhodobá výstava ve výloze budovy Richard-Wagner-Straβe 44 v Bayreuthu
german
Denisa Ruzickova ist eine tschechische Künstlerin, die momentan in Bayreuth lebt. Seit kurzem hat sie eigenen Stil für Ihre Acrylmalereien entwickelt, die spontan, emotional und typisch für ihre niedrige Farbenskala und hohen Lichtkontrast sind. Denisa findet Inspiration in ihrem Leben, in ihren Emotionen.
Nach dem Beenden des Gymnasiums lernte sie Zahntechnik in Prag und dort sich immer der Kunst widmete. Bei verschiedenen Künstlern lernte sie vor allem Figuralzeichnung. Im Jahr 2012 zog sie nach Bayreuth um, wo sie momentan in der Stadtmitte eine Schaufenster-ausstellung hat.

Tätigkeiten:
- 2010 an der Kunstaustellung für die Rettung der Kirche st. Wolfgang in Ostroh teilgenommen
- 2010 gemeinsame Kunstaustellung mit Kunstfotografen Tehoo in Guinness Irish Pub Cheb
- 2013 an dem Künstlersymposium "Pappenstil" im Bad Alexandersbad teilgenommen
- 2014 Bühne für das Marionettentheater Operla in Bayreuth gemalt
- 2016 Bild "Hände" für die Physiopraxis LeMani in Bayreuth gezeichnet
- 2017 Bilder für das Booklet des geplanten CD´s der Rock-Band Ereley aus Eger (Tschechien) erstellt
- 2017 bei der 9. Weihnachtsaustellung der Mitglieder des Kunstvereins Bayreuth teilgenommen
- 2018 Ausstellung "Wach-Se(i)n" in der RW44 in Bayreuth
- 2018 bei der 10. Weihnachtsaustellung der Mitglieder des Kunstvereins Bayreuth teilgenommen
- aktuell: Langfristige Schaufenster-Ausstellung in der Richard-Wagner-Straβe 44 in Bayreuth
englisch
Denisa Ruzickova is a Czech artist, currently living in Bayreuth. Recently she created own style for her acrylic paintings, which are spontaneous, emotional and typical for their low color scale and high light contrast. Denisa finds inspiration in her life, in her emotions.
After completing high school, she studied dental technology in Prague, where she has always devoted herself to the art. She learned especially figural drawing by different artists. In 2012 she moved to Bayreuth, where she exhibits now her pictures in the city center.

Activities:
- 2010 participated in the art exhibition for the salvation of the church st. Wolfgang
- 2010 collectively exhibition with art photograpers Tehoo in Guinness Irish Pub Cheb
- 2013 participated in the artist's symposium "Pappenstil" in Bad Alexandersbad
- 2014 painted Stage for the marionette theater Operla in Bayreuth
- 2016 drawed a picture "Hands" for a private Physiotherapist "LeMani" in Bayreuth
- 2017 created paintings for the Booklet of the planned CD of the Rock Band Ereley from Cheb (Czech Republic)
- 2017 participated at the 9. Christmas Exhibition of members of the Bayreuth Art Society
- 2018 started the first own exhibition "Wach-Se(i)n" in the RW44 in Bayreuth - 2018 participated at the 10. Christmas Exhibition of members of the Bayreuth Art Society
- currently: Long-term window exhibition in Richard-Wagner-Straβe 44 in Bayreuth

Contact me

info@d-ruz.com